نحوه شکایت و کروکی

نحوه شکایت بدون داشتن برگه کروکی

با خواندن این مقاله می توانید از نحوه شکایت بدون داشتن برگه کروکی در هنگام تصادف آشنا شوید .

نحوه شکایت بدون داشتن برگه کروکی

با وقوع حادثه تصادف می‌توان از شورای حل اختلاف تقاضای کارشناس کرد و با داشتن مدارک خودرو، کارشناس تصادف را صورت جلسه خواهد کرد و به آن رسیدگی می‌کند.گفتنی است، نظر کارشناسان نیز قابل اعتراض است، در صورتی که افراد احساس می‌کنند نظر کارشناس خلاف واقع است . می‌توانند نسبت به آن اعتراض کنند و پس از آن اعتراض در شورای کارشناسی مطرح خواهد شد و نتیجه آن اعلام می‌شود. زمانی كه تأمین دلیل مبنای حكم باشد، عضو مجری قرار موظف است فقط آنچه مورد نظر متقاضی است نه بیشتر و نه کمتر، صورت‌برداری کند.اگر موضوع اجرای قرار صورت‌برداری از اسناد معینی باشد، حق ندارد علاوه بر آن اسناد از سندهای دیگر که مورد تقاضا نیستند صورت‌برداری کند .گاهی ممکن است تقاضای تأمین دلیل همزمان برای چند دلیل باشد، مثلا تصادفی واقع و خسارتی به اتومبیل وارد شده است، در این مورد متقاضی می‌تواند از دادگاه تقاضای تأمین دلیل برای «شهادت شهود»، «معاینه محل» و «جلب نظر کارشناس» کند.

اما بدانیم تأمین دلیل چیست ؟؟

تأمین در لغت به معنای ایمن کردن است‌.

به طور کلی هر زمانی که به اسنادی در آینده نیاز داشته باشیم که ممکن است در زمان از بین برود، فرد خواهان می‌تواند به مراکز قضایی مراجعه کند و خواستار تأمین دلیل ‌شود، به عبارت دیگر اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد مي‌کنند.برای مثال، در تصادف رانندگی به مدارکی استناد می‌شود که ممکن است به زودی بر طرف شود.  فرد از دادگاه تقاضای کارشناس می‌کند و کارشناس با صورت جلسه کردن مدارک موجود که در حال از بین رفتن است، آن را در اختیار خواهان قرار می‌دهد تا در جلسات آینده دادگاه به آن استناد کند.مرجع صالح براي درخواست تأمين دليل، مطابق ماده 149، دادگاه حقوقي است. این در حالی است که مطابق بند ب ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18 تیر سال 1387‌، مرجع صالح «شوراي حل اختلاف» شناخته شد و افرادی که خواهان تأمین دلیل هستند باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

 

تأمین دلیل با نظر کارشناسی صورت می‌گیرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *