شورایعالی بیمه حداکثر نرخ سود فنی بیمه های عمر را اعلام کرد

شورایعالی بیمه درجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ حداکثر نرخ سود فنی بیمه های زندگی و مستمری و مدت آن را مورد بازنگری قرار داد.

به گزارش ریسک نیوز از روابط عمومی بیمه مرکزی در این جلسه، شورایعالی بیمه حداکثرنرخ سود فنی در بیمه های زندگی و مستمری با مدت حداکثردو سال را ۱۶ در صد تعیین کرد.
همچنین حداکثرنرخ سود فنی در بیمه های زندگی و مستمری با مدت حداکثر چهار سال ۱۶ در صد برای دوسال اول و ۱۳ درصد برای مازاد بر دو سال تعیین شد.
شورایعالی بیمه حداکثر نرخ سود فنی در بیمه های زندگی و مستمری با مدت بیش از چهار سال را ۱۶ در صد برای دوسال اول، ۱۳ درصد برای دو سال دوم و ۱۰درصد برای مازاد بر چهار سال اعلام کرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *